Osmanlıda Kardeş Katli

Osmanlı’da Taht İçin Kardeşini Katleden Padişahlar!

BURAK MEHEL 26 Ara 2018 Tarih 42  0

Osmanlı Devletinde taht kavgaları adı altında gerçekleşen katletmeleri sizin için derledik.

I.Murad

1.Murat

Ahilerin desteklediği padişah adaylarından olan 1. Murad,taht kavgası yüzünden kardeşleri ile ters düşmüştü.Ahilerin 1. Murat’ı desteklemesi şehzade Halil ve İbrahim’in hiç hoşuna gitmedi.Bu yüzden 1. Murat’a karşı isyan başlattılar.İsyanı kanlı bir şekilde bastıran 1. Murat,kardeşlerini kılıçtan geçirerek öldürdü.1. Murat daha sonra oğlu Şehzade Savcı’yı Bursa sancağına göndermiş ama o da babasının tahtına göz koymuştur.Babası ona da acımamış ve idam ettirmiştir.

I.Bayezid

2.Bayezid

Kardeşlerini katleden padişahlar arasında 1. Beyazid’de vardır.Bursa muhafızı görevinde olan Şehzade İbrahim,padişahlığını ilan etmiştir.Fakat Bayezid buna karşı çıkmış ve kardeşini öldürerek tahta geçmiştir.

II. Murad

Amcası olan Mustafa Çelebi tahtın kendi hakkı olduğunu iddia etmiştir. II. Murad’da hem amcasının gücünü yok etmek,hem de tahta geçebilmek için amcasını katletmiştir.Kardeş katline karşı olduğu düşünülse de II. Murad,13 yaşındaki kardeşini incir ağacının dibinde boğdurtmuştur.

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

En büyük Türk komutanlardan biri sayılan Fatih Sultan Mehmet,taht mücadelesi yaşanmasın diye kardeşini acımasızca öldürtmüştür.Kardeşi henüz 6 aylıkken 1451 yılında Edirne Sarayı’nın hamamında boğdurmuştur.Bu olay büyük tepkilere yol açmış ve bu yüzden kardeşini öldüren celladı idam ettirmiştir.Daha sonra Kardeş Katli Fatih Kanunamesi ile yasallaşmıştır.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Selim babasını tahtan indirip başa geçen ve devlet hazinesini en çok dolduran padişah olarak bilinir.8 yeğenini boğdurtarak öldürmüştür.1512 yılında ise kardeşi Şehzade Korkut’u Fatih Kanunnamesi’ne dayanarak boğdurtmuştur.

III.Murad

III. Murad Kanuni Sultan Süleyman’ın torunudur.Dönemin ilim insanlarından Mizancı Mehmed,Kamil Paşa ve annesinin etkisiyle 5 kardeşini öldürtmüştür.

III.Mehmed

Taht mücadelesini engellemek için 19 kardeşini tek seferde öldürtmüştür.Anlatılanlara göre 19 kardeşini el öpmeye çağırmış ve bu sırada hepsini boğdurtmuştur.Ayrıca Celali İsyanları sırasında kendine karşı çıkan oğlunu da idam etmiştir.

IV.Murad

4.Murad

Osmanlının en sert ve en otoriter padişahlarından biridir.Kardeşlerini öldüreceği dedikodusu çıkınca isyanlar başlamıştır.Fakat IV. Murad kardeşlerine dokunmayacağı sözünü vermiştir.Ancak ilerleyen zamanlarda durum değişmiş,Revan’ın fethi kutlamaları sırasında Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman idam edilmiştir.Daha sonra Şehzade Kasım da idam edilerek öldürülmüştür.Geriye bir tane erkek kardeşi kalmış,ona da hasta olduğu için dokunulmamıştır.

II.Osman

Osmanlının en genç ve en tecrübesiz padişahıdır.Lehistan seferine çıkarken fitne çıkardığı şüphesinden kardeşi İbrahim’i öldürtmüştür.Yeniçeri ocağını kaldırma girişiminde bulunmuştur.Fakat bu durum yeniçerilerin tepkisine yol açmış ve Genç Osman linç edilerek öldürülmüştür.

Osmanlı'da Uygulanmış 8 İlginç Yasak
Osmanlı’da Uygulanmış 8 İlginç Yasak
Hükümdar
Adını Tarihe Altın Harflerle Yazdırmış 12 Hükümdar
Bilmeniz Gereken 11 Tarihi Bilgi
Bilmeniz Gereken 11 Tarihi Bilgi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir