Hayvanlara Yapılan Deneylerin Ekolojiye Zararları Nelerdir ?

Murat Civelek 22 Oca 2019 Hayvan 49  0

Ekoloji; canlı ve cansız bütün varlıkların bir arada uyum içerisinde yaşadığı çevrenin bütününe verilen bilimsel bir terimdir. Ekolojinin bir bütün halinde varlığını sürdürebilmesi için doğal yapının en ufak bir zarara uğramamış olması gerekir. Bir arının bile yok edilmesi var olan ekosistemin çökertilmesinde büyük rol oynar. Doğaya en çok zarar veren canlı hiç şüphesiz insan oğludur. İnsanların çevreye açmış olduğu tahribatın izleri yüzyıllarca doğada kalabilmekte ve sonuçlar daha da tehlikeli hale gelebilmektedir. Ekoloji böylesine muazzam bir uyum zinciri içerisinde var edilmişken gelişen teknoloji ve sanayi sebebiyle hayvanlar üzerinde birçok deney yapılmaya başlanılmıştır. Kozmetik, gıda ve ilaç sanayii başta olmak üzere insanlar üzerinde uygulanan testlerin zamanla hayvanlara yönelik olması hayvan soyunu da tehlikeye atmıştır.

 Ekolojik Tehdit

            Ekolojik sistemde her canlı kendi içerisinde bir bütünlük arz eder. Örneğin tıp sektöründe en büyük denek olarak kullanılan hayvan farelerdir. Çünkü farelerin DNA yapısı insan DNA ‘sına uygun yapı taşları içermektedir. Bu yüzden insanlar üzerinde yapılması uygun görülmeyen test ve deneyler fareler üzerinde yapılmaktadır. Bu deneylerin amacı piyasaya çıkartılacak olan ilaçların insan sağlığı açısından tehlike arz edip etmediğini görebilmek ve hastalığı ne derece yok edip tedaviye yanıt verebildiğini görebilmektir. Fakat yapılan bu testlerin neredeyse yüzde doksanından negatif bir sonuç elde edilmekte ve denek hayvanları hayatlarını kaybetmektedir. Ekosistem üzerinde fare neslinin tükenmesi ekolojik zincirin bir parçasının kopmasına sebebiyet verir. Ayrıca var olan fare neslini üzerinde yapılan çalışmalar yeni ırkların ortaya çıkmasını da engellemektedir.

 Hayvan Deneylerini Ortadan Kaldırmak Mümkün Mü?            

Yapay zekanın gün geçtikçe artarak hayatın her alanında kendisini gösterdiği bu dönemde hayvanlar üzerinde yapılan deneylere tepki çığ gibi büyümektedir. Çünkü insanlar bir canlının hayatına zarar vermeden de teknoloji sayesinde deney yapılabileceğinin farkına varmıştır. Birçok hayvan sever kişi yaptıkları proje ve çalışmalarla dünya üzerinde adlarını duyurarak zamanla daha fazla aşama kat etmişlerdir. Gelişen teknoloji ile birlikte artık ameliyatlar bile tek tuş yardımı sayesinde başarıyla sonuçlandırılabilmektedir. İlerleyen zamanlarda beyin naklinin bile gerçeğe dönüşeceğini iddia eden bilim insanları, deneyler için hayvanları kullanmaktan vazgeçeceklerini söylemlerinde dile getirmektedirler.

Dünyanın En Dayanıklı ve Güçlü Hayvanı Hangisidir ?
Hayvan Familyalarının İsimleri Nelerdir ?
Belediyelerin Sokak Hayvanlarına Sağladığı Yardımlar
Uyuşturma Yöntemiyle Hayvanlara Müdahale


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir