Hayvanlara Değer Verilmesinin Nedeni

Murat Civelek 11 Oca 2019 Hayvan 30  0

Hayvanlar insan sağlığını ve soyunun devamlılığını sürdürebilmeleri açısından önemli yere sahiptir. Günümüz şartlarında hayvanlara karşı acımasızlık ve düşüncesizlik insanların vicdan yoksunluğunun artışının nedenleri henüz çözüme kavuşmuş olmasa da aslında hayvanların önemi oldukça fazladır. Bu önem, insan sağlığını, ruh sağlığını ve küçük çocukların gelişimi açısından farkına varılmalı ve gereken özen gösterilmelidir. İnsanların hayvanlar için ‘

            Sessiz dostlarımız ‘ tabiri onlara olan sevgilerinin belirtisi olsa da, nedeni bilinmese de bazı insanların hayvan dostlarımıza karışı her türlü eziyet ve işkence ederek vicdansızlığını öne sürmektedir. Hayvanların her bakımdan önemi bilinmeli ve gereken özenin gösterilmesi için toplumun bilinçlenmesi açısından çalışmalar düzenlenmelidir.

 Hayvanların Önemi

 Hayvanların insan hayatında öneminin yüksek olduğunu bilmeli ve bu ‘ Sessiz dostlarımız ile gereken ilgiyle, sevgiyle ve hoşgörü ile yaklaşılmalı, onlara da bu koca evrende yaşama haklarını ellerinden almamalı, güzel bir hayat için imkanlar sağlanmalıdır. Hayvan insan sağlığı için öneme sahip oluşunun her birey tarafından farkına varılmalı, evcil ve sahiplenen hayvanları haricinde sokak hayvanlarının önemi de bilinmeli, aralarındaki farklılıkları gözetmeksizin onlara da ilgi ve şefkatin gösterilmesi amaçlanmalıdır.

            İnsanların ruh sağlığının bozulmasına neden olan etkenleri yıkan ve küçük çocukların kişisel gelişimlerine olumlu etkiler sağlayan ve insanların beslenmesini karşılayarak gıda sektörüne katkı sağlayan, kısaca hayatımızda bu kadar yere ve öneme ev sahipliği yapan hayvanlara karşılık değeri neden göz ardı edilerek gereken özen gösterilmiyor?             Bu kadar öneme ve değere sahip olan hayvanların da bir cana sahip olduklarını ve onlarında duyguları, ilgiye ihtiyaç olduklarının farkına varılmalı, hayvanlara karşı olan vicdansızlığın önüne geçecek çalışmalar başlatılmalı ve uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşları ile iletişime geçilip toplumun bilinçlenmesi sağlanmalı, bu önemin insanlar ve dünya üzerindeki faydalarının topluma aktarılması, hayvanlara verilen önemin artışı için büyük öneme sahiptir. Masum ve kimseye bir zararı olmayan bu ‘ Sessiz dostlarımız ‘ için değerini ve öneminin bilenler olduğu kadar bilmeyenler de

Dünyanın En Dayanıklı ve Güçlü Hayvanı Hangisidir ?
Hayvan Familyalarının İsimleri Nelerdir ?
Hayvanlara Yapılan Deneylerin Ekolojiye Zararları Nelerdir ?
Belediyelerin Sokak Hayvanlarına Sağladığı Yardımlar


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir