İnsan Hakları

10 Aralık İnsan Hakları Haftası Nedir? İnsan Hakları Haftası Ne Zaman Kutlanır?

BURAK MEHEL 06 Ara 2018 Gündem 59  1

10 Aralık ile başlayan Aralık ayının 2. haftası İnsan Hakları ve Demokrasi haftası olarak kutlanmaktadır. İnsanların birbirleriyle dil,din,ırk ayrımı gözetmeden toplumda huzurla yaşamaları için insanlara verilen hakların genel adı “İnsan Hakları” olarak kabul edilmiştir.

İnsan Hakları kişinin kendi özgürlüklerini belirlemek için yazılmış kurallardır. İnsanın başka bir insana köle gibi davranması ve onu aşağılaması, küçümsemesi hiçte hafife alınacak bir davranış değildir. Bu tür zorbalıkların yapıldığı toplumlarda geçmişten günümüze hiçbir zaman kavga, isyan yok olmamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile birlikte bu davranışlara karşı verilen mücadele zaman geçtikçe üst seviyeye ulaşmıştır. İnsan haklarına en çok önem veren yönetim sistemi demokrasidir peki neden demokrasi diye soracak olursanız demokrasinin birinci kuralı insanlar arasında ki eşitliktir.

insanhakları

İnsan hakları fikri ilk olarak gündeme İngiltere’de gelmiştir. 19. yy’da Amerika ve diğer avrupa ülkelerine ulaşan bu fikir, Fransız İhtilali sonrasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle resmileştirilmiştir.
Dönemin Amerika Cumhurbaşkanı Roosvelt ve İngiltere Başkanı Churcill tarafından onaylanıp dünyaya duyrulan Atlantik Beyannamesinde insan haklarının etki alanı genişletilmiştir. Bu beyannamenin içeriğinde, insanlar arasında dil,din,ırk,renk ayrımı gözetmeden her insan eşit haklarla yargılanacak ifadesi bulunmaktadır. Bu beyanname ile birlikte insan hakları yasalaştırılmıştır.

Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945’te kurularak vizyonlarını dünyada barışı ve güvenliği sağlamak olarak belirleyerek, 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmiştir.

 

Nedir Bu İnsan Hakları Beyannamesi?

İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

insanhaklarıevrensel

 1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
 2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
 3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
 4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
 5. Yasalar önünde herkes eşittir.
 6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
 7. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
 8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
 9. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
 10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
 11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
 12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
 13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
 14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
 15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
 16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
 17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
 18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
 19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
 20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
 21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.
 22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
 23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
 24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
 25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
 26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
 27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
 28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
 29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
 30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.

İnsan Hakları Haftası Sözleri

 • Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)
 • Adalet; haklıya hakkını vermek, haksızın hakkından gelmektir. ( Ramazan YAVUZ)
 • İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)
  Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar.
  (Konfüçyüs)
 • Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan; hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir. (Mevlana)
 • Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. ( Montesquieu)
 • Demokrasi, çözülemeyen problemlere yaklaşık çözümler bulmaktır. (Reinhold Niebuhr)
 • Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk )
 • İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin )
 • Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. (Lovvel)
 • İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk )

 

İnsan Hakları Haftası İle İlgili Şiirler

İNSAN HAKLARI UĞRUNA

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan…

Erişince, 1948 Aralık’ın On’u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle
Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kederde, kıvançta birlik,
Daha çok aydınlatır
insanlığın yolunu.

M. Necati ONGAY

HEPİMİZ İNSANIZ

Benim de ellerim var, benim de kollarım…
Renklerimiz ayrı imiş ne çıkar?
Hepimiz insanız, sevgi dolu duygu dolu.
Birbirimizi severiz, yardım ederiz.
Darda kalıp zora düştüğümüz zaman…

Benim gözlerim mavi, seninki siyah
Saçlarımızın rengi de ayrı ne çıkar?
Biz insanız…

İyiyi var edip kötüyü kovmak için
Geldik dünyaya, bir aradayız
El ele tutuşup, gönül gönüle vermek için…

Kıymet ÖZDEMİR

Reynmen – Derdim Olsun, 1 Günde 8 Milyon İzlendi
Özlem Parlu Kimdir ? Ebru Polat’a Yakın İsim..
#10YearChallenge Etiketi Nedir, En Komik Paylaşımlar
20 Bin Öğretmen Ataması Sözlü Mülakat Sonuçları AÇIKLANDI


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir